Toegangscontrole, het woord zegt het al: de controle wie er wanneer toegang krijgt tot gebouwen of ruimtes. Met toegangscontrole wordt m.n. het proces van wel of niet toegang verlenen tot een pand of faciliteit (de bepaling en het registreren ervan) bedoeld.

Klanten, personeel en leveranciers moeten betrouwbaar en eenvoudig toegang kunnen krijgen, terwijl vitale bedrijfsprocessen en gegevens beschermd moeten worden.

Via het systeem van toegangscontrole kunt u bewaken en achteraf bekijken wie er waar, op welk tijdstip en in welke ruimte(n) toegang heeft gehad. Zo kunt u de toegang van delen van uw pand helemaal zelf in de hand houden en controleren.

Verschillende mogelijkheden

Toegangscontrole is toepasbaar op één of vele deuren. Er kan gebruik gemaakt worden van een pas, key of tag waar diverse bevoegdheden aan kunnen worden gegeven. Bij verlies, diefstal of vertrek van een medewerker kan deze betreffende pas, key of tag gemakkelijk worden geblokkeerd of gewijzigd.

Hultermans Beveiliging B.V. kan op uw verzoek, uw behoeften, eisen en wensen met betrekking tot toegangscontrole voor uw pand in kaart brengen en u vervolgens een passend toegangscontrole systeem aanbieden. Daarna kunnen we in overleg het toegangscontrole systeem installeren en eventueel op uw verzoek via een onderhoudscontract of op regie voor u onderhouden.