Bij Hultermans B.V. kunt u altijd terecht voor Service en Onderhoud.

Goed onderhoud verhoogt de bruikbaarheid, de betrouwbaarheid en dus de functionaliteit van een installatie. De keuze voor onderhoud leidt (voor de eigenaar) tot een lagere onderhoudslast met op langere termijn lagere kosten en hogere voorspelbaarheid van “fouten” die kunnen optreden.

Door het laten uitvoeren van onderhoud wordt de kans kleiner dat een installatie op het meest ongelukkige moment defect gaat en wordt ook nog eens de levensduur verlengd.

Onze Service- en Onderhoudsafdeling staat 24 uur per dag paraat en levert een compleet aanbod aan onderhoudsdiensten.

U kunt bij Hultermans B.V. terecht voor onderhoudscontracten m.b.t.:

  • Alarminstallaties
  • Toegangscontrole-installaties
  • Brandmeldinstallaties (gecertificeerde en niet-gecertificeerde)
  • Maandelijkse controles voor brandmeldinstallaties (OP-werk)
  • Camerabewaking/CCTV-installaties
  • Noodverlichtingsinstallaties
  • Elektrotechnische installaties

Voor alarminstallaties stelt een verzekeraar soms als verplichting, dat men een Opleverbewijs (Certificaat) dient te hebben. Na een installatiescan kunnen we dit op een alarminstallatie afgeven, als blijkt dat de installatie aan de gestelde normen en eisen voldoet. Echter bij het afsluiten van een onderhoudscontract is zo’n Opleverbewijs (Certificaat) 5 jaar geldig en als er geen onderhoudscontract afgesloten wordt, is dit Opleverbewijs (Certificaat) maar 1 jaar geldig.

Nadat er een onderhoudscontract bij ons is afgesloten, gaat deze mee in de jaarlijkse onderhoudsplanning. Een onderhoudsdatum wordt in overleg met de klant vastgesteld.

Na het onderhoud worden de benodigde documenten aan de klant verstuurd.

Het normale reguliere jaarlijks of maandelijks onderhoud vindt tijdens de normale werkdagen tussen 08:00 uur en 16:30 uur plaats.

Voor eventuele storingen buiten de normale werktijden kunt u bij onze 24-uurs service / storingsdienst terecht.