Productie automatisering en Industriële automatisering bij bedrijven wordt steeds verder verbeterd en doorgevoerd. Factoren die hierop o.a. van invloed kunnen zijn, zijn:

  • Het werk is te zwaar of te eenvoudig;
  • De kwantiteit is te omvangrijk voor mensenhanden;
  • Het proces is te complex voor mensen;
  • De concurrentie en tijdsdruk wordt groter;

Het inzetten van productie automatisering en industriele automatisering bij bedrijven is een hulpmiddel om zowel efficiënt (kijken naar kosten/baten) als effectief (bv. produceren van grote hoeveelheden binnen een korte tijd) te kunnen werken.

Voordelen van productie automatisering

Door productie automatisering en industriële automatisering bij bedrijven kan men zich meer richten op andere facetten van de bedrijfsvoering, zoals:

  • Marketing: Op welke wijze kan men het marktaandeel vergroten en hoe kan het product het beste verkocht worden?
  • Logistiek: Hoe kan het product op tijd bij de afnemers afgeleverd worden?
  • Klanten: Wat zijn de behoeften van de klanten en voldoet het product hieraan?
  • Innovatie: Hoe kan het product verbeterd worden en hoe kan men inspelen op nieuwe behoeften?
  • Organisatie: Hoe kan men de medewerkers het beste inzetten, kijkend naar alle bovenstaande facetten?

Hultermans Elektro zorgt voor een maatoplossing

Voor goede productie automatisering en industriële automatisering bij bedrijven is het belangrijk dat vooraf een goede analyse gemaakt wordt van het proces en dat de wensen van de opdrachtgever op een juiste manier worden ingevuld. De analyse en de wensen van de opdrachtgever moeten worden vertaald in een feilloos werkende installatie waarbij vandaag de dag het ontwikkelen van goedwerkende softwareprogramma’s noodzakelijk is.

Hultermans Industriële Automatisering B.V. heeft de specialisten in huis voor een maatwerkoplossing.