Ieder proces kan door procesautomatisering geautomatiseerd worden

Voor het slagen van het project zijn twee aspecten doorslaggevend. Ten eerste dient de automatiseerder veel technisch inzicht te hebben in het productieproces. Ten tweede dient de procesautomatisering aan te sluiten bij de werkwijze van de operator. Hiermee bedoelen we dat het vaak niet verstandig is om de flow van de procesautomatisering helemaal anders te gaan doen, dan wat de mensen die er mee moeten werken, gewend zijn.

Het komt voor dat een opdrachtgever ons belt met niet meer dan een vaag idee. Ze weten dat ze iets aan procesautomatisering willen gaan doen, maar ze weten daarbij niet wat er allemaal mogelijk is.

Op de afdeling procesautomatisering hebben we mensen zitten die het idee van de opdrachtgever kunnen omzetten in een realistisch plan, zodat de procesautomatisering werkbaar is en daarnaast ook een tijdswinst kan gaan opleveren.

Hultermans heeft wat betreft procesautomatisering ervaring in diverse vakgebieden, zoals:

  • Feed
  • Food
  • Petrochemie
  • Testkasten
  • Weegsystemen
  • Verwarmings- en koelsystemen
  • Laad- en lossystemen
  • Transportsystemen

Hultermans kan u helpen met procesautomatisering voor zowel PLC als IPC (computer)systemen.