Noodverlichting dient primair om de veiligheid van personen in een openbaar gebouw of op de werkplek te garanderen. De noodverlichting stelt aanwezigen in staat het gebouw, of de werkplek, bij een calamiteit op een veilige wijze te verlaten. Tevens heeft de installatie als functie, het voorkomen van paniek wanneer de primaire verlichting wegvalt en zorgt er tevens voor dat bij een calamiteit de hulp- en blusmiddelen kunnen worden gelokaliseerd. Als laatste kan men de vluchtroute vinden en deze veilig naar de uitgang volgen.

Het wordt vaak vergeten, maar conform het Gebruiksbesluit en de Arbowet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig te zijn, welke tenminste eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd wordt.

Hultermans kan de zorg om aan uw wettelijke verplichting te voldoen uit handen nemen, door jaarlijks het onderhoud aan uw noodverlichting op tijd en conform de wettelijke eisen uit te voeren.

Onderhoud aan noodverlichting

Tijdens het jaarlijks onderhoud wordt de functionaliteit van het armatuur, de vluchtroute en bewegwijzering gecontroleerd. Van permanent brandende armaturen worden de lampen (levensduur ongeveer 14 maanden) standaard vervangen. Accu’s worden gecontroleerd en in het 5de jaar vervangen, om een uur autonomie te kunnen waarborgen. Tenslotte worden de armaturen gereinigd. Door tijdig lampen en accu’s te vervangen, voorkomt u onnodige schade en extra kosten aan printplaten en armaturen.