Elektrotechnische installaties omvatten al het elektrisch materiaal ten behoeve van de opwekking, het transport, omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie.

Wat behoort tot een elektrotechnische installatie?

Een elektrotechnische installatie betreft, naast het in de meterkast bevindende materiaal van de verdeelinrichting, alle zaken die hierop aangesloten zijn, zoals: buizen, kabels, leidingen, schakelaars, wandcontactdozen, verlichtingsarmaturen, machines, toestellen en alles wat nodig is om deze apparaten te voorzien van elektrische energie.

Elk bedrijf beschikt over elektrotechnische installaties die het mogelijk maken om gebruik te maken van elektrische energie. Om dat veilig te laten verlopen, worden eisen gesteld aan elektrotechnische installaties (NEN1010).

Werkzaamheden aan een elektrotechnische installatie

Elektrische werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden door deskundig, goed opgeleide en daartoe bevoegde personen.
Hultermans B.V. heeft deze deskundige, goed opgeleide en bevoegde personen in dienst.
We zijn BRL6000 en VCA gecertificeerd. Een BRL6000-certificaat geldt voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties en is een kwaliteitssysteem voor de erkende installateur. VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving.