De laatste jaren worden we via de media steeds directer en regelmatiger geconfronteerd met grote branden.  Een brandmeldinstallatie is erg belangrijk om brand in een vroeg stadium te signaleren en lokaliseren, waardoor er snel kan worden ingegrepen. Ook kan een brandmeldinstallatie aan andere installaties zoals bijvoorbeeld ontruimingsalarmsystemen, liften en automatische blusinstallaties stuursignalen doorgeven. In veel gevallen zijn de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie gekoppeld. Een ontruimingsinstallatie heeft als doel om bij brand, bommelding of een andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw of een deel van een gebouw mogelijk te maken.

Brand ontstaat meestal door één van de 5 onderstaande O’s:

  • Onachtzaamheid
  • Onwetendheid
  • Onverschilligheid
  • Ongeluk
  • Opzet

De overheid heeft inmiddels ook vergaande besluiten genomen om de brandveiligheidseisen aan te scherpen, voordat een vergunning wordt verstrekt, met name in gelegenheden en instellingen, waar veel bezoekers komen (bv. disco’s, café’s en restaurants) en waar de bewoners vluchtgehandicapt zijn (bv. scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen).

Hultermans Elektro treedt op als specialist

Hultermans Beveiliging B.V. zijn specialisten bij het plaatsen/realiseren van een brandmeldinstallatie. Na inventarisatie van de eisen/richtlijnen van de overheid wordt er voor een brandmeldinstallatie een Programma van Eisen opgesteld, wat eerst door de Brandweer moet worden goedgekeurd en vervolgens door de Gemeente wordt ondertekend. Daarna wordt het Programma van Eisen door de Eigenaar/gebruiker van de brandmeldinstallatie ondertekend en als laatste ondertekenen wij als opsteller het Programma van Eisen. De brandmeldinstallatie wordt volgens dit Programma van Eisen aangelegd, afgewerkt en opgeleverd. Daarna wordt de documentatie van de brandmeldinstallatie uitgewerkt en aan de Eigenaar/gebruiker toegestuurd. Deze documentatie kan dan bij de brandmeldcentrale bewaard worden. Om te zorgen dat een brandmeldinstallatie goed blijft functioneren, is het raadzaam om een onderhoudscontract af te sluiten, waardoor er jaarlijks onderhoud plaatsvindt en alles gecontroleerd wordt en accu’s ook tijdig vervangen worden.

Voorkomen is beter dan genezen!