Brandbeveiliging

Een brandmeldinstallatie is essentieel. Deze kan namelijk een brand in een vroeg stadium signaleren en lokaliseren, waardoor snel kan worden ingegrepen. Ook geeft deze installatie stuursignalen aan andere installaties zoals ontruimingsalarmsystemen, liften, automatische blusinstallaties, etc.

In heel veel gevallen zijn de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie gekoppeld. Een ontruimingsinstallatie heeft als doel om bij brand, bommelding, of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw of een deel van een gebouw mogelijk te maken. Een gebouw wordt volgens het bouwbesluit ingedeeld in een bepaalde gebruikersfunctie welke, samen met de grootte van het gebruiksoppervlakte van de gebruikersfunctie, de hoogte van de hoogste vloer van de gebruikersfunctie en het aantal bouwlagen bepaalt, wat voor type installatie er in dat gebouw vereist is. Dit kan zijn:

  • niet automatische bewaking
  • object-bewaking
  • ruimte-bewaking
  • gedeeltelijke bewaking
  • volledige bewaking

Hultermans Beveiliging B.V. is een erkend branddetectiebedrijf en is zeer deskundig op dit vakgebied. Daarom kunnen we hieromtrent een goed en passend advies geven. Dit betekent dat wij de installatie ontwerpen, aanleggen en onderhouden conform de voor uw gebouw en voor uw situatie geldende regels en richtlijnen. Op deze wijze voldoet u aan de gebruiksvergunning en aan de eventuele eisen van uw verzekeraar en zo voorkomt en beperkt u schade door brand.

Een goed beheer van de brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat er minder nodeloze meldingen komen. Vergeet ook niet dat een brandmeldinstallatie preventief onderhoud nodig heeft. Hultermans Beveiliging B.V. gaat voor u net iets verder!