Beveiliging is een ruim begrip: onder Beveiliging vallen diverse gebieden waarin we u als Hultermans Beveiliging B.V. kunnen adviseren en van dienst kunnen zijn. Denk hierbij aan de volgende gebieden:

Beveiliging ToegangscontroleBeveiliging Toegangscontrole
Beveiliging Camerabewaking2Beveiliging Camerabewaking2
Beveiliging InbraakbeveiligingBeveiliging Inbraakbeveiliging
Beveiliging BrandbeveiligingBeveiliging Brandbeveiliging
Beveiliging NoodverlichtingBeveiliging Noodverlichting

We werken binnen de afdeling Beveiliging veelal op aanvraag van een klant. Soms komt een klant ofwel met een specifieke, duidelijk benoemde vraag, ofwel met een ruime algemene vraag.

Het proces

Bij een specifieke, duidelijk benoemde vraag gaat het dan om een aanvraag of product, waarbij de klant zelf al e.e.a. onderzocht of uitgezocht heeft en waarbij hij/zij zelf duidelijk weet, wat hij/zij wil hebben of wil bereiken.

Bij een ruime algemene vraag gaat het meestal om een algemeen proces, waarbij nog van alles onderzocht en nagekeken dient te worden, alvorens we tot een specifiek product of specifieke installatie kunnen komen. Maar in beide gevallen wordt door ons naar aanleiding van de vraagstelling het totaalplaatje bekeken, wordt – indien nodig – de locatie bezocht en worden eventuele bestaande tekeningen opgevraagd. Aan de hand daarvan wordt – uiteraard in overleg met de klant – een plan opgesteld om tot levering van een product of installatie over te kunnen gaan.

Er wordt gezamenlijk een tijdslijn vastgesteld, die loopt vanaf voorbereiding naar installatiewerkzaamheden tot oplevering en vervolgens vastlegging, onderhoud en het verzorgen van de benodigde documenten.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door onze ervaren, opgeleide, vakbekwame en gemotiveerde medewerkers.

Hultermans Beveiliging B.V. is een BORG gecertificeerd bedrijf (voor alarminstallaties) alsmede ook een gecertificeerd branddetectiebedrijf m.b.t. het Leveren en Onderhouden van brandmeldinstallaties.