Voor de agrarische sector (veeteelt) inventariseert, levert en installeert Hultermans Elektro B.V. op aanvraag Luchtinlaat- of Ventilatie- of Koel-, Klimaat-, Voer-, Biometrische en Data-managementsystemen en/of Totale Stalautomatisering.

Luchtinlaat- en/of Ventilatie- en/of Koelsystemen

Een luchtinlaatsysteem zorgt voor voldoende verse lucht voor alle dieren in de stal, zonder tocht of koude luchtval.

Een ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de dieren gezonder blijven door een goed geregelde ventilatie die schadelijke afvalstoffen zoals CO2, NH3, vocht en stof afvoert en zuurstofrijke lucht aanvoert.

Een koelsysteem is er voor de warme periodes. Er zijn bijvoorbeeld ‘Koelunits’ die de inkomende lucht koelt met water, dat door een kunststofpakket stroomt. Deze manier van koelen heeft een hoog rendement en verbruikt slechts weinig energie. En voor stallen met luchtinlaatventielen is het koelen van de binnenkomende lucht met hogedrukverneveling een goede oplossing. Hogedrukkoeling is simpel, werkt effectief en is zeer betrouwbaar.

Klimaatsystemen

De dieren zijn het levend kapitaal voor de veeteeltbedrijven. De directe omgeving van de dieren heeft invloed op hun lichamelijke ontwikkeling. Het juiste klimaat is bevorderlijk voor de groei en de gezondheid van de dieren en bespaart kosten op voer, water en energie. Het klimaatsysteem levert een uniform klimaat voor alle dieren, in alle situaties. Het resultaat is optimale en uniforme groei.

Voersystemen

Dit zijn vindingrijke systemen om de voerkosten te beheersen en/of het gehele voerproces te automatiseren. Alle aspecten zoals opslag, voorbereiding, mixen, doseren en registreren worden gedekt. Dit kunnen oplossingen voor elk type gebouw en elk type voerstrategie zijn: van simpele vulsystemen tot complexe voerkeukens.

Biometrische systemen

Abnormaal diergedrag, lagere productie en gewichtsverlies zijn enkele symptomen die veel aan kunnen geven over de situatie in een stal. We kunnen biometrische oplossingen leveren, die bestaan uit een serie van exacte en betrouwbare systemen om diergedrag en productieprocessen in een stal te observeren. Hiervoor zijn meetinstrumenten ontwikkeld welke gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld het tellen van eieren, het wegen van dieren of het observeren van migratiepatronen in een stal.

Datamanagementsystemen

Geautomatiseerde processen in de stal vormen een bron van informatie over de omgeving, het gedrag en ook de voer- en wateropname van de dieren. Deze software verzamelt alle data en presenteert de bevindingen in eenvoudig te begrijpen grafieken, overzichten, feiten en cijfers. Deze waardevolle management-informatie geeft aan waar er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. U hebt daarbij toegang tot de regelcomputers binnen het bedrijf, 24 uur per dag, waar ook ter wereld.

Totale stalautomatisering

Hultermans werkt voor de agrarische sector samen met Fancom. Fancom levert totaaloplossingen, bestaande uit regelcomputers, randapparatuur en hebben experts in dienst met kennis van de groeiprocessen van dieren. De systemen zijn ontwikkeld en geselecteerd op kwaliteit en functionaliteit.